top of page

(Af-)leren

In alle onderwerpen van Methode OM zit een terugkerend thema, we leren opnieuw. Samen. We hebben op school vooral geleerd antwoorden te geven op vragen in alle proefwerken en tentamens die we deden. We hebben geleerd te laten zien wat we kunnen tijdens stages en projecten op school. Dit mogen we afleren. Laten we vooral vragen stellen en laten zien wat we niet kunnen. Dan leren we meer en dan geven we anderen de kans ons aan te vullen. 

Het uitgangspunt om samen in de klas te zitten is een goede start. Daarmee bedoelen we niet alleen diverse generaties, maar alle mensen die betrokken zijn bij het organiseren van/voor/met/door de maatschappij. De inwoners, de ambtenaren en de ondernemers. Dat is nodig om samen te leren gebiedsgericht te werken, te leren hoe we onze verschillende belangen met elkaar in overeenstemming kunnen brengen en hoe we maatwerkoplossingen per gebied voor verschillende opgaven kunnen bedenken en uitvoeren. Dat leren gebeurt op de middenstip, daar waar de drie speelvelden elkaar ontmoeten. En daar gaan we ontdekken wat waarde toevoegt aan ons gebied en wat niet.

Methode OM logo.jpeg
bottom of page