top of page

Methode OM? Om wat?

De in het boek beschreven Methode OM is bedoeld voor iedereen die coöperatief invloed wil hebben in zijn of haar gebied vanuit een professie, vanuit persoonlijke betrokkenheid of vanuit beide. In de praktijkverhalen vind je de interviews met de pioniers die ons voorgingen. De doeners die ontdekken wat werkt en wat niet. De basis van onze methode. In de inhoudelijke modules vind je de samenvatting van onze tools. 

We hebben een grote ambitie, die we vergelijken met het bouwen van een kathedraal. Destijds wisten degenen die het gat groeven voor de fundering van de kathedraal niet eens wat een kathedraal was, slechts enkelen hadden er ooit een gezien. Wij voelen een vergelijkbare roeping om een systeem te creëren waarin we in staat zijn iets waardevols te maken voor de verdere toekomst. We realiseren ons dat ook dit werk, de transitie van onze maatschappij, niet in één generatie klaar kan zijn.

 

Babette te Winkel heeft deze methode geschreven. De ervaring bij de Rabobank waar ze als manager leerde de omslag te maken naar het Rijnlands werken maakte de hoop in haar wakker. Het kan! De impact van deze omslag was enorm: alsof we eigenlijk altijd al wisten hoe we coöperatief moesten werken en hoe vakmanschap ruimte hoort te krijgen, maar dat we het alleen even vergeten waren. Hierna heeft Babette zich verder ontwikkeld tot begeleider van gebiedsgerichte processen, vanuit de methode van Lewis Deep Democracy. Samen met Henk Willem Tiktak en zijn expertise op portfoliomanagement heeft zij de poiniers en de kennis samengebracht in deze methode.

 

Dit boek is een eerste versie. De komende jaren blijven nieuwere versies volgen. We hopen dat de ontwikkeling van Methode OM nooit af is. 

Methode OM logo.jpeg
bottom of page