top of page

Ubuntu

We werken samen toe naar wederzijdse afhankelijkheid. Dat is voorbij onafhankelijkheid, voorbij de individualistische manier van leven die we nu kennen. Dat gaat over coöperatief samenwerken. Het mag dus in onze methode niet ontbreken. Covey meets Deep Democracy en Ubuntu: "Ik ben omdat wij zijn". In onze huidige maatschappij is onafhankelijkheid vaak een einddoel. Voor coöperatief werken is het niet voldoende. We gaan weer leren te erkennen dat we altijd al wederzijds afhankelijk waren. We gaan ontdekken hoe rolfluïditeit helpt om conflicten aan te gaan én op te lossen, om gedragen besluiten te nemen. We leren samen te werken met mensen die andere gewoontes, visies, meningen en kwaliteiten hebben. En dat begint bij persoonlijk leiderschap. 

Onder de waterlijn.jpeg

De Omgevingswet

“Vertrouwen van burgers in de overheid is de kern. Confusius schreef al: ‘Een overheid heeft drie zaken nodig: wapens, voedsel en vertrouwen. Vertrouwen is daarbij het laatste dat verloren mag gaan.’ De Omgevingswet kan een bescheiden bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid door het faciliteren van burgerparticipatie, betere besluitvorming over projecten, inzichtelijker procedures en regelgeving en beter beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving.”

Bron: Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, dossier 

33 962, bladzijde 45, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

…. en wij gaan in onze methode nog een stapje verder. Niet alleen het vertrouwen van burgers in de overheid herstellen we, maar ook het vertrouwen van burgers in elkaar, in ondernemers en het vertrouwen van de overheid in de burgers!

We signaleren een toenemende polarisatie in de maatschappij. De nuance in discussie ontbreekt steeds vaker, onze meningen worden stelliger geformuleerd; we lijken minder in staat om naar elkaar te luisteren. En dat maakt dat het best uitdagend kan zijn om op de middenstip de drie domeinen met elkaar in gesprek te laten komen. 

 

En dichter bij huis: met je buren een besluit nemen over het veldje tussen de huizen leidt ook geregeld tot ruzie. Hoe besluiten we of het een speelveldje voor de kinderen wordt of een parkeerplek voor onze auto’s? 

 

Een belangrijk onderdeel van de Methode OM: hoe nemen we besluiten en op welke manier lossen we onze conflicten op? In onze cultuur zijn we vooral geneigd conflicten te vermijden en te zoeken naar een gulden middenweg. En als dat niet lukt, dan schieten we vaak door in het conflict en verbreken we de relatie. Wij gebruiken de uitgangspunten van Deep Democracy om hier goed mee om te gaan. 

Voor ons zit de kracht van Deep Democracy in de al eerder benoemde rolfluïditeit, zeker in de complexiteit van de belangen van de drie partijen. In het gesprek zijn we soms betrokken vanuit onze functie en soms als inwoner. In onze functie zijn we soms benoemd door de inwoners via het kiesrecht en soms hebben we ons als ondernemer in het gebied gevestigd zonder impliciete toestemming van de inwoners. En bovenal zijn we mensen die zich tot elkaar verhouden als mens in dit gebied. En kennen we elkaars rollen omdat we op andere momenten zelf ook in die rol zitten. Kortom: om het gesprek weer terug te brengen in de wijk, in het dorp of aan de energie-transitie-tafel is het goed om het van het “ik” naar het “wij” te trekken. Wij als mensen in dit gebied. Wij als verantwoordelijken voor dit gebied, wij als scheppers van een wereld waarin ook komende generaties nog kunnen leven. Ondanks onze verschillenden hebben we vooral veel overeenkomsten.

Wat hebben we dan te leren? Dat gaat over persoonlijk leiderschap. Regie nemen over je eigen gebied betekent ook regie nemen over jezelf. We kunnen ons verdiepen in onszelf, de ander en onze maatschappij. En, misschien wel het meest belangrijk, we kunnen leren ons te laten raken. Om onze betrokkenheid wakker te maken. En hoewel dat soms pijn doet, is het toch fijner dan niets te voelen.

En dat begint met ons eigen kompas. Dit kompas staat vooral voor het leven vanuit liefde, vertrouwen en integriteit. De basis van persoonlijk leiderschap. En voor de Methode OM. En het gaat ook over compassie. En communicatie. En reflectie, organisatie-vermogen, pro activiteit, doelen stellen, samenwerken, inlevingsvermogen, en daarna nog meer communicatie. 

Het curriculum dat we gebouwd hebben rondom projectmatig werken en gebiedskunde en dat gelardeerd is met persoonlijke ontwikkeling gaat een werkboek-versie krijgen. Hierin vind je alles over het ‘hoe dan?’. 

bottom of page