top of page

Gebiedskunde

Als je al lang in op dezelfde plek woont, dan heb je veel kennis van jouw gebied en tegelijkertijd heb je een blinde vlek. Inzicht in ons eigen gebied: geldstromen, bodem, sociaal, gezondheid geven ons meer beeld over hoe we ons gebied anders kunnen organiseren. Eigenlijk net als het vak bedrijfskunde, maar dan toegepast op de maatschappij.

Gebiedskunde tweede druk.png

                    De reden waarom wij zoveel waarde hechten aan juist die fysieke omgeving, is omdat                       die een belangrijke invloed heeft op de manier waarop we met elkaar omgaan. Vaak                         zijn we ons hiervan niet zo erg bewust. 

 

                    Elk gebied is anders. We mogen in elk gebied unieke, passende oplossingen bedenken                     en uitvoeren. Samen. Wij, als inwoner, ondernemer en/of ambtenaar. Als mens. Juist op                     deze fysieke leefomgeving richt de Omgevingswet zich. Het nodigt ons uit om als                            inwoners hierover regie te nemen. Als we ons realiseren dat sociale cohesie en                                 verdraagzaamheid een bijeffect kunnen zijn van de inrichting van de fysieke ruimte,                         kunnen we ons voorstellen hoe belangrijk het is om hier invloed op te hebben. 

                    We missen, bijvoorbeeld, inzicht in de economische belangen die spelen in onze stad.                       Als we inzoomen op onze wijk zien we een variëteit aan professionals aan het werk.                         Gemeenschapsgeld dat besteed wordt aan hulp voor mensen in de wijk door mensen                       van buiten de wijk. Belangrijke informatie als je wilt weten over hoe je je omgeving                           kunt benutten en beschermen. 

Methode OM logo.jpeg
bottom of page