top of page

Het gebied als maatschappelijk bedrijf

In ons gedachtegoed van Methode OM voegen we graag een derde speelveld toe naast die van de nu dominante partijen. Dit derde speelveld vormen de inwoners en lokale ondernemers, die zich organiseren. Dat laatste is belangrijk, het derde speelveld dat zich organiseert met een juridische basis en een ‘verdienmodel’. Pas dan ontstaat de mogelijkheid tot gelijkwaardigheid tussen de drie velden. Op dit moment zien we dit in de maatschappij al gebeuren, er ontstaan energiecoöperaties in dorpen en mensen beginnen samen een boerderij in hun gebied. Dat zijn hoopvolle bewegingen! 

"De regering is bij de vormgeving van het stelsel ervan uitgegaan dat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in toenemende mate wordt bepaald door initiatieven in de samenleving."

Bron: Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, dossier 33 962, bladzijde 21, Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bij de drie speelvelden met de nieuwe middenstip is het spel complexer en interessanter. We bewegen fluïde door de velden, wisselen steeds van rol en zijn ons bewust van ons gezamenlijke belang: de gebiedswaarde.

 

Het is mogelijk om het gebied als maatschappelijk bedrijf te runnen. Vanaf de middenstip tussen de drie domeinen werken we samen ten dienste van de gebiedswaarde met de Gebiedscoöperatie als gelijkwaardige partner voor de publieke en private sector.

 

De overheid en markt spelen nu nog vooral een publiek-privaat spel, waarbij de inwoners van gebied toeschouwers zijn. Het vraagt

wel wat van het gebied om te emanciperen door te verbinden, te organiseren en een actieve rol in te nemen. 

 

De mogelijkheid is er nu om een kringloop van inkomsten te realiseren waarmee de initiatiefnemers voor hun belangrijke werk betaald kunnen worden!

Illustratie gemaakt op basis van beeldmateriaal van De Coöperatieve Samenleving. De drie speelvelden (die van de overheid, van grote ondernemingen en van lokale ondernemers en bewoners) die samenwerken op de middenstip.

Methode OM logo.jpeg
bottom of page