top of page

Methode OM? Om wat?

Goede vraag. De methode om invloed te hebben op je eigen leefomgeving, op de buurt waarvoor je als ambtenaar verantwoordelijk bent of op het gezamenlijke proces van de energie-transitie.  Coöperatief gebiedsgericht werken aan opgaves die van waarde zijn voor de omgeving.

Wij stellen ons een wereld voor waarin wijzelf, als inwoners, verantwoordelijkheid nemen over onszelf, over elkaar en over onze eigen leefomgeving. We stellen ons voor dat we onze overheden helpen om het algemeen belang te dienen, omdat we begrijpen dat het voor een gemeente lastig is om met inwoners samen te werken. We helpen bedrijven zich te herinneren wat hun oorsprong is, toen ze hun producten begonnen te maken als reactie op een behoefte die er was. Toen ze van waarde wilden zijn voor hun klanten en geld een middel was om dat te doen. Wij stellen ons voor dat wij als inwoners elkaar helpen om áán te gaan, om actief bijdrage te hebben en niet als boe-roepend publiek op de tribune kritiek te hebben op de private en publieke spelers. We stellen ons voor dat wij van die tribune afkomen en meespelen op een derde speelveld, waar inwoners van een gebied als gelijkwaardige partners gaan meedoen, samen met de publieke en private partijen, om gebiedsgericht integraal de opgaves aan te pakken. Alleen samen zijn we in staat onze uitdagingen en die van toekomstige generaties aan te gaan, daar hebben we iedereen bij nodig. 

En dan moeten we samenwerken op de middenstip tussen drie speelvelden: overheden, bedrijfsleven én georganiseerde inwoners!

We hebben een grote ambitie. We vergelijken het met het bouwen van een kathedraal. Destijds wisten degenen die het gat groeven voor de fundering van de kathedraal niet wat een kathedraal eigenlijk was, maar enkelingen hadden er ooit eentje gezien. Hun visie over het belang van de kathedraal zette het systeem in gang om het te gaan bouwen. In de wetenschap dat het gouden haantje op de punt van de toren pas generaties later geplaatst wordt. Wij voelen een vergelijkbare roeping, om een systeem te creëren waarin we in staat zullen zijn iets waardevols te maken voor de lange toekomst. 

derde speelveld zonder achtergrond.png
bottom of page